top of page

PRIVACY

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens we van onze gasten verwerken, hoe we met de persoonsgegevens om gaan en welke rechten in dat kader aan onze gasten toekomen.

Stichting TapasTheater neemt de privacy van alle bezoekers zeer serieus en behandelt de persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Stichting TapasTheater zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Zowel op de website als op locatie worden gegevens verzameld die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten. Daarbij moet u denken aan naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Stichting Tapastheater verzamelt persoonsgegevens van bezoekers die bij TapasTheater diensten in huis afnemen, bezoekers van onze online kanalen en personen die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief. Tijdens het kaartverkoop-proces wordt de gast gewezen op deze privacyverklaring. Wanneer de gast over gaat tot aankoop van kaarten, gaat hij/zij akkoord met deze verklaring.

Stichting TapasTheater verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het (laten) uitvoeren van betalingen die via onze ticketservice Ik Ben Aanwezig verlopen;
– om gasten de door hen gekochte tickets en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
– verzenden van onze digitale nieuwsbrief enkel na aanmelding voor deze service;
– te kunnen bellen of e-mailen met de gast indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek);
– om uitvoering te kunnen geven aan op Stichting TapasTheater van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld m.b.t. de belastingaangifte.

Stichting TapasTheater maakt ook gebruik van de volgende social media platforms:

Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Stichting TapasTheater maakt alléén gebruik van uw gegevens wanneer:
– de gast via één van deze kanalen contact met ons zoekt en Stichting TapasTheater via datzelfde kanaal reageert op de vraag/opmerking;
– Stichting TapasTheater naar aanleiding van een winactie contact opneemt met de deelnemers. Bij winacties wijzen we de gast voor deelname altijd op de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

Afmelden nieuwsbrief
U kunt zich op twee manieren abonneren op de digitale nieuwsbrief. Via een invulveld op onze website én tijdens het kaartverkoopproces (via onze ticketservice Ik Ben Aanwezig) via een zogeheten OPT-IN. De nieuwsbrief is op ieder moment opzegbaar; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U kunt zich ook altijd afmelden via info@tapastheater.nl.

Cookies
Stichting TapasTheater maakt geen gebruik van functionele en technische cookies. Wel maken we gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Via Google Analytics analyseren we hoe onze website gebruikt wordt zodat we de effectiviteit en het gebruiksgemak kunnen vergroten. Tevens gebruiken we een tracking pixel t.b.v. Facebook en Instagram campagnes. Alle gegevens verkregen via de analytische cookies worden anoniem opgeslagen, ze geven geen persoonlijke informatie over u.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting TapasTheater neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u gedurende vijf jaar geen kaarten meer bij Stichting TapasTheater heeft gekocht, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze database. Gegevens van gasten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. Op dat moment worden de gegevens geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tapastheater.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de kaartverkoop maakt Stichting TapasTheater gebruik van de ticketservice Ik Ben Aanwezig. Met hen hebben we een verwerkingsovereenkomst vastgesteld om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van onze kaartkopers. Het privacy statement van Ik Ben Aanwezig is te vinden op hun eigen website.

Indien u via onze website doorklikt naar een website van derden, maken wij u er graag op attent dat dan het privacy statement van deze derde partij – en dus niet dat van Stichting TapasTheater – van toepassing is op de activiteiten die u op deze website verricht en de informatie du u daar openbaar maakt.

Inzage en wijziging van uw gegevens
Wanneer u vragen heeft of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, iets wilt corrigeren of verwijderen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft in dit kader de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
– inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
– het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– intrekken van toestemming over het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;
– uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen tot deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon;
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt ons in bovenstaande gevallen bereiken via naar info@tapastheater.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk – maar binnen twee weken – op uw verzoek. Stichting TapasTheater wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Voor vragen over ons privacy beleid:
info@tapastheater.nl
020-7759425

Stichting TapasTheater
Andreas Bonnstraat 40-H
1091 BA Amsterdam

Wijzigen statement
Deze privacy verklaring kan door Stichting TapasTheater van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het aangepaste statement is geldig vanaf de datum van publicatie.

Laatste wijziging 28 april 2021

Cookies
bottom of page