ANBI

Algemene gegevens

Officiële naam | Stichting TapasTheater

Bij publiek bekende naam TapasTheater

RSIN/fiscaal nummer 858752104

Post/vestigingsadres Andreas Bonnstraat 40-H, 1091 BA Amsterdam

Telefoonnummers 020-775 9425 / 06-47902047 (Tessa Harmsen)

E-mailadres info@tapastheater.nl

Kamer van Koophandel 71532250

Bankrekeningnummer NL52 RABO 0329 6698 18


Doelstelling volgens de statuten

  1. Het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkingskracht van het Nederlandse theater voor een breder publiek door de realisatie van een theater format dat het publiek in staat stelt het verloop en de duur van hun eigen theateravond samen te stellen, dit in de ruimste zin van het woord;

  2. het realiseren en het bieden van een podium aan (beginnende) artiesten ter stimulering van hun artistiek talent en ter vergroting van hun naamsbekendheid;

  3. het inclusiever maken van de Nederlandse theaterwereld voor zowel bezoekers als voor artiesten, dit in de ruimste zin van het woord


Actueel beleidsplan
Hiervoor wordt verwezen naar Beleidsplan_TapasTheater

Bestuur en toezicht
Bestuurder en directeur is T.L. Harmsen.
Stichting TapasTheater heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en staat het bestuur met raad ter zijde.


De Raad van Toezicht bestaat uit:
– Marieke van der Lans, voorzitter;
– Valerie de Groot, secretaris;
– Karin Hoogendoorn, penningmeester.

Beloning bestuur en toezicht
De beloning van de bestuurder is gebaseerd op de cao Theater. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding en niet bovenmatige vacatiegelden.

 

Actueel verslag
TapasTheater is operationeel sinds medio augustus 2018. Publiciteit voor de activiteiten vindt plaats via onder meer social media (Facebook, Instagram), diverse andere online (websites, blogs) en offline media (dag- en weekbladen, lokale radioprogramma’s). Lees ook het artikel ‘Nieuw initiatieven als het TapasTheater bieden een podium voor minder gevestigde namen’ uit de Volkskrant van 6 januari 2019.

Overzicht van producties

Tot en met maart 2020 bood TapasTheater een podium aan 95 producties en werden 125 artiesten begeleid in  hun cultureel ondernemerschap. Klik hier voor het complete overzicht van makers en voorstellingen.

Financieel Verslag
Het tweede boekjaar van Stichting TapasTheater loopt van 1 januari tot en met 31 december 2019. 
Klik hier voor het tweede jaarverslag van de stichting.

NIEUWSBRIEF

CONTACT

GA NAAR

Bezoekadres

 

TapasTheater

Andreas Bonnstraat 40-H

1091 BA Amsterdam

+31 (0)20 7759425
info@tapastheater.nl

 

Voorstellingstijden

Woensdag
 t/m zaterdag

18.30 - 19.30 uur (succesoptie)
20.30 - 22.00 uur

Zondag
16.00 - 17.30 uur
19.00 - 20.00 uur
(succesoptie)

Betaalmogelijkheden

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Fotografie


Lisette Zeegers
Boy Hazes
Margot de Heide
Kya Jonker

Stichting TapasTheater is ingeschreven in het
Handelsregister met
KvK-nummer 71532250

© 2020 TapasTheater